we grow plants and people

blog of The Healing Garden on Fejø


Skriv en kommentar

Studietur, Hildegard, sidste dag

hildegard_dag5_1

Den femte og sidste dag fik hurtigt ben at gå på. Inden morgenmaden ryddede vi op og pakkede feltsengene sammen. Så var der pressemøde, et flot opbud af ikke mindre end tre journalister, hvoraf de to var fra de lokale ugeaviser, den ene fra et dagblad.

Og så – tadaaaa  – afsløringen af vores flotte gave til  Heidrun og museumsgården: Hildegard af Bingen have skiltet, for krop, ånd og sjæl. Heidrun blev bare så glad!!

hildegard_dag5_2

Ja, hvad der ikke kan ske når en lille gruppe af dedikerede mennesker arbejder sammen!!

Vi plantede en del planter i haven, som Hildegard havde købt om tirsdagen, planterne var glade for at komme i jorden, det var tydeligt at se og haven var glad for at de kom, planter som hen over årene var gået til fandt nu atter deres plads i haven.

Det blev et farvel og på gensyn. Hvad og hvordan projektet og samarbejdet fremad skal rumme er endnu på drømmestadium, men så stærkt og godt et møde MÅ næsten have en fortsættelse, vi får se.

 

Tekst og foto: Anne Moloney

 

Reklamer


1 kommentar

Studietur, Hildegard, dag 4

Torsdag

hofklostersee

Torsdag tog vi tidligt af sted på tur til en nærliggende biodynamisk gård, Hof Klostersee.

Susanne var imidlertid hjemme, fordi vi er i færd med en snedig plan der skal gøre, at Heidruns Hildegard Have får et langt mere oplysende skilt end det, som for nærværende viser vej til haven. Susanne har skabt muligheden for at fremstille skiltet på et naturtræsbræt, med bogstaverne skåret ind i træet.

Først skal teksten skrives i naturlig størrelse (og det gjorde Susanne faktisk i går, onsdag)

susannedesigner

Og så skal bogstaverne skæres ind i træet og males op med sort, hvorefter hele skiltet skal lakeres. Derfor har Susanne ikke været med på tur in dag.

susanneskaerer

Men ellers var Hof Klostersee utroligt spændende at besøge. Det er ejet af en forening og for tiden bor der 9 medlemmer af foreningen på stedet. De er alle beskæftiget med at drive de virksomheder, som udgør den samlede bedrift, nemlig kvæghold/malkekvæg og mejeri, planteavl med primært kornafgrøder til brød (men forståeligvis også til foder). Dertil knyttet mølleri, hvor kornet forarbejdes til mel, og et bageri. Hof Klostersee driver også en butik med cafe, her sælges gårdens eget bagværk, kød-, mælke- og melprodukter, men butikken er også velassorteret med friske grøntsager fra andre nærliggende biodynamiske gårde samt et righoldigt udvalg af helsekostprodukter i Demeter kvalitet og tilsvarende. Stedet råder over 6 ferielejligheder samt 9 lejligheder, der bebos af ældre mennesker, som i det omfang de har overskud og kræfter indgår i aktiviteterne på gården. Herudover naturligvis boliger til de ni medlemmer af foreningen, som bor på stedet. Der afholdes også månedlige kulturelle arrangementer.

Hjemme igen på Museumshof Lehnsahn var det tid til at udtrække urternes indholdsstoffer i olie og vodka. Vi fik fremstillet et bredt sortiment på en lidt eksperimenterende basis.

urteudtraek1


Skriv en kommentar

Studietur, Hildegard, dag 3

Onsdag

Hver morgen er der dækket morgenbord til os i museumsgårdens cafe. Som at være på et lille landligt hotel. Vi sover godt på feltsengene i seminarrummet, der fungerer både som sove- og arbejdsværelse. Vi kan også få varm mad hen over middag, så i princippet er det kun aftensmaden vi selv skal sørge for. Alt er vel tilrettelagt og det er både fornøjeligt og behageligt at være i museumsgårdens rolige og venlige miljø. Her kommer hver dag mange gæster.

hildegardstudietur

Morgenens samtale handlede om Hildegard, de mange facetter. Hvor vigtigt det er at have forståelse for både krop, ånd og sjæl. Ånd og sjæl er muligvis begreber, der til en vis grad har mistet deres betydning i vor individualiserede og materialistiske tid og verdensdel. Men hvis man blot gør sig en smule umage, så ved vi alle godt, at det åndelige såvel som det sjælelige er betydningsfuldt for os. Og her kan så hver enkelt definere, hvad vi lægger af betydning i disse ord. Grækerne sagde: En sund sjæl i et sundt legeme – vi ved godt i dag at tingene hænger sammen.

Det er i forståelsen af det enkelte menneske som en del af denne større sammenhæng at Hildegards helhedstænkning bliver så inspirerende. Inspireret af samtalen om blandt andet Hildegards brug af metaller og ædelstene, samt ikke mindst hendes musik, blev lynhurtigt arrangeret en tur til KULT – UR – SPRUNG, hvor en udlært sølvsmed hamrer syngeskåle og gong´er i mange forskellige metaller, blandt andet titanium, som ingen ellers hamrer ud (fordi der er den opfattelse, at det kan man ikke). Martin Bläse har arbejdet med dette i over 20 år, og sælger sine unika værker over store dele af verden. Instrumenterne stemmes, tonerne er rene. En tone er naturligvis en tone. Men klangene, klangene er væsensforskellige i de forskellige metaller.

hildegardseminar_1

Etermiddagens program var i haven, indsamling af planter og plantekendskab. Planterne skal udtrækkes i olie og vodka samt koges i vin, dette er morgendagens program med altid inspirerende og flittige Heidrun Leddin.

hildegardseminar2

hildegardseminar3

Tekst Anne Moloney, foto Susanne Lautrop

 


Skriv en kommentar

Studietur, Hildegard af Bingen, om Hildegard

Onsdag

Hildegard af Bingen levede fra 1098 – 1179. Hun blev en visionær, en profet og rådgiver for hele Europa. Hun er om muligt endnu mere aktuel i dag end nogensinde. Vi citerer (i en engelsk oversættelse): “We cannot live in a world that is not our own, in a world that is interpreted for us by others. An interpreted world is not HOME. Part of the terror is to take back our own listening, to use our own voice, to see our own light”.

I hendes visioner og syn fremstår mennesket som mikrokosmos, der genspejler hele (makro)kosmos i alle de kropslige og åndelige betingelser, som mennesker lever under. I menneskets forbindelse med alt andet, bærer mennesket ansvaret for sig selv, sin omverden og hele kosmos. Hvis mennesket er i uligevægt,  finder helbredelse kun sted via en fuldstændig forbedring af krop, ånd og sjæl.

Hildegards profetiske ånd ønskede at ryste mennesket, for at få det til at ændre retning. Hun forstod sig selv som talerør for gud og formidlede den guddommelige kærlighed som urgrunden og fuldendelsen  af al væren.

Hildegard forfattede adskillige store værker inden for teologi, naturhelbredelse og terapi. Hun komponerede specielle korværker, og hun førte en omfangsrig brevveksling med højtstående personer (for eksempel Kaiser Barbarossa) i hele Europa. Desuden gennemførte hun omfangsrige og vanskelige rejser,  hvor hun prædikede – noget der dengang var ganske usædvanligt.

I sit modige og uforfærdede virke blev hun en torn i øjet på såvel den kirkelige som den verdslige verden. I 2012 blev hun helgenkåret af pave Benedikt XVI.

Hildegards lære om helbredelse baserer sig på hendes helhedsorientere verdensbillede. Et sygt menneske kan først genfinde sin sundhed når han/hun befinder sig i samklang med sig selv, med sin gud og med naturen. Mennesket må selv erkende de årsager og arbejde med dem med henblik på at forvandle sine laster til dyder. Krop ånd og sjæl virker sammen. Dertil er disse kategorier hjælpsomme:

  1. Kundskab om helbredende urter og mineraler
  2. Ernæringslære
  3. Udrensningsmetoder
  4. Regeneration af organismen
  5. Sjælelig rensning

Hildegard citater

Vær hvad du er, menneske – vær menneske.

Kærligheden er livets kilde.

Gud kan man ikke se, men man kan erkende ham gennem skaberværket.

Vi er en del af den store skabelse og vi er forbundet med alt skabt.

Ild, luft, vand og jord er i mennesket, og mennesket består deraf.

Gennem mig (gud), åh menneske, har du alt i dig, og gennem det kan du virke. Du er ørnen, som ser ind i solen, du har to vinger, den ene til at erkende det gode og den anden for at kunne kende det onde, men var dig for at skære een af dem væk, for da vil du styrte.

Tekst, frit oversat fra tysk ved Heidrun Leddin, af Anne Moloney og Susanne Lautrop

 

 

 


Skriv en kommentar

Studietur, Hildegard af Bingen, referencer

Onsdag

Larry Dossey: One Mind

Peter Pukownik: Das Heilwissen der Hl. Hildegard von Bingen

Hildegard von Bingen: Heilsame Shöpfung – die natürliche Wirkkraft der Dinge

Liesel Malm: Mein Wildkräuter Führer

Wighard Strehlow: Das Hildegard Gesundheits Program

Red. Verena Asbeck: HIldegard von Bingen, wertvolle Rat für ein gesünderes Leben

Jaquelin Dubois: Hildegard von Bingen, das Praxisbuch für ein gesundes Leben

Dr. Gottfried Hertzka, Dr. Wighard Strehlow: Grosse Hildegard-Apotheke

Ellen Breindl: Das grosse Gesundheitsbuch der Hl. Hildegard von Bingen

Dr. Gottfried Hertzka, Dr. Wighard Strehlow: Handbuch der Hildegard-Medizin

 

 

 

 


Skriv en kommentar

Studietur, Hildegard af Bingens planter/2

Tirsdag

Hildegard af Bingen er en spændende person. Vi startede dagen med at tale om hendes liv og levned, hendes motiver og hendes tro.

Derpå en inspirerende tur rundt i museumsgårdens Hildegard Have.

hildegardhaven

hildegardhaven2

Heidrun er en pragtfuld formidler!!

hildegardhaven3

Een af de planter, som vi talte længe om, var brændenælden, der netop nu står så smukt med umodne frøstande. Disse frø indeholder værdifuld omega 3, dette skal man ellers spise fisk eller tang for at få. Brændenælden er i øvrigt en super potent sundhedsfremmende plante med højt indhold af vitaminer, mineraler og sporstoffer.

braendenaelde

Vi drog derpå af sted for at se på spændende initiativer, der har at gøre med naturforvaltning, miljøbeskyttelse, bæredygtighed og plantekendskab i området omkring Lehnsahn og Neustadt. Først og fremmest “Umweltshaus” og en smuk, smuk planteskole. Et besøg på en cafe ved Østersøen blev der også tid til. Vores kendskab til tysk kultur bliver betragteligt forøget!!

heidrun5

heidrunhaver4

heidrun6

Tekst Anne Moloney, foto Susanne Lautrop

 


Skriv en kommentar

Studietur, Hildegard af Bingens planter

Mandag.

Det har længe været planlagt at vi skulle af sted på denne tur, som en del af vores HIBISKUS projekt.

heidrun

Her vores lærer, inspirator og værtinde Heidrin Leddin. Heidrun har i over 20 år interesseret sig for Hildegard af Bingens liv og kundskaber. Ved Museumshof Lehnsahn har hun anlagt og passet en urtehave med et udvalg af Hildegards planter og afholdt masser af kuser i årenes løb om kendskab til planterne, hvordan de bedst dyrkes samt hvordan planterne anvendes og virker.

 

 

 

 

hele_holdet

Her er hele holdet, to fornøjede bestyrelsesmedlemmer, Heidrun Leddin og 3 unge danskere.

Vi ankom til Museumshof Lehnsahn midt på dagen, blev indkvarteret i det det hyggelige seminarrum og feltsengene blev slået op! Heidrun introducerede os til dagens program, vi kom med vores ønsker og vi spiste dejlig frokost i museets Cafe.

Så tog vi ud på tur, besøgte en spændende virksomhed i Niendorf, hvor de presser alkens sundhedsfremmende olier lokalt.

Gode samtaler og et dejlig besøg på een af områdets fiskerestauranter.

I alt kørte vi 173 km.