Hildegard af Bingen

Baggrunden for plantevalget i Den Helbredende Have på Fejø er Hildegard af Bingens planteliste.

Det helhedsorienterede mennesyn, der stammer helt fra middelalderen er om muligt endnu mere aktielt i dag end nogensinde.

Når Hildegard helbreder, lægger hun vægt på at mennesket er fysisk (kroppen), samt åndeligt og sjæleligt. I en moderne oversættelse kunne vi som i arbejdsmedicinen sige, at enhver lidelse har rod i noget fysik, noget socialt og noget psykisk/indre. En helbredelse i det ene felt er ikke noget værd uden et tilsvarende helbredelse i et andet felt. Vi tillader os at tolke Hildegard derhen, at vores fysiske lidelser hænger sammen med vort sociale liv og med vort indre liv.

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: