Hildegard af Bingen

Baggrunden for plantevalget i Den Helbredende Have på Fejø er Hildegard af Bingens planteliste.

Det helhedsorienterede mennesyn, der stammer helt fra middelalderen er om muligt endnu mere aktielt i dag end nogensinde.

Når Hildegard helbreder, lægger hun vægt på at mennesket er fysisk (kroppen), samt åndeligt og sjæleligt. I en moderne oversættelse kunne vi som i arbejdsmedicinen sige, at enhver lidelse har rod i noget fysik, noget socialt og noget psykisk/indre. En helbredelse i det ene felt er ikke noget værd uden et tilsvarende helbredelse i et andet felt.

Vi tillader os at tolke Hildegard derhen, at vores fysiske lidelser hænger sammen med vort sociale liv og med vort indre liv.

Vi har en aktiv studiegruppe om Hildegard, den mødes via skype cirka hver 14 dag i vinterhalvåret, du er velkommen. Kontakt Anne (anne(at)helbredendehave.dk)

I august 2017 var vi en gruppe, der var på studietur til Heidrun Leddins have i Tyskland, hvor Heidrun dyrker Hildegards planter og afholder kurser og seminarer om brugen af planterne.

I maj 2018 var Det Danske Hildegard Ensemble på besøg, de gav koncert i Fejø Kirke og sang for os i haven. Vi spiste dejlig Hildegard inspireret mad.

Teskt Anne Moloney, seneste opload 25-06.2019